आफ्ना मान्यजन नभएपछि निधार खाली राख्ने कि श्रीमतीबाट टीका लगाउने?