गल्ती गर्ने घरभित्रका दाजुभाइ, दोषचैं पूर्वराजालाई