परम्परागत औषधि र आधुनिक विज्ञानः तितेपाती र निमको मिठोपन