'न तलबभत्ता न पेन्सन, यो नानीलाई कत्ति माया यो बुढीको!'