फेसबुक : चलाउन जान्नेलाई श्रीखण्ड, नजान्नेलाई खुर्पाको बिँड