निर्वाचनमा अपांगता भएकाहरूलाई कति प्राथमिकतामा राखिएको छ?

निर श्रेष्ठ

वैशाख ४