शिक्षक महासंघले सरकारसँग गरेको सम्झौता संविधान विरोधी हो?