सहरिया सासूआमाको बुझाइ- छोरी थाकेर आउँछे,  बुहारी घुम्ने कुर्सीमा बसेर!