sarbottam
sarbottam

सहरिया सासूआमाको बुझाइ- छोरी थाकेर आउँछे,  बुहारी घुम्ने कुर्सीमा बसेर!

Skywell
Skywell
gibl
gibl
agni inner
agni inner
Machapuchare
Machapuchare