समवेदनामा त यति धेरै भिन्नता, बाँकी दुनियाँको के कुरा?