sarbottam
sarbottam

आफ्नो घर बसाउन नसक्नेले दुनियाँको चिन्ता किन लिनू! 

Skywell
Skywell
gibl
gibl
agni inner
agni inner
Machapuchare
Machapuchare