बच्चा जन्माउनुअघि सोच्नै पर्ने कुराहरू के हुन्?

दिपराज थापा

कात्तिक ५