यस कारण राम्रो कमाइ हुँदाहुँदै पनि छोडिदिएँ मार्केटिङको जागिर