Ncit
Ncit

आमाको तिलहरी बेचेर सहर पसेको थिएँ तर...

British
British
gibl
gibl
gibl
gibl
agni inner
agni inner
ime inner
ime inner
Mahalaxmi inner
Mahalaxmi inner