सासू-बुहारीको ग्रह मिल्दैन, वर-वधुको चिना जुराएर के गर्नु?