'सासू र आमाजूले हेला गरेर के भो त श्रीमानको साथ छ!'