निकुञ्जको ऐनमा भएका नीतिहरू मध्यवर्ती क्षेत्रको तल्लोस्तरमा लागू भएको छ?