बिरामी भेट्न अस्पताल जाँदै हुनुहुन्छ? ध्यान दिनुहोस् यी कुरामा