एउटै झोलामा लोक सेवाको किताब र पासपोर्ट लिएर हिँडेको मान्छे!