हिजोका दलित, आजका पनि दलित

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो?

हिजोका दलित, आजका पनि दलित