तीस वर्षमा पनि सडकले छोएन कुनै दलित बस्ती

नेपाल कति बन्यो, कति बिग्रियो?

तीस वर्षमा पनि सडकले छोएन कुनै दलित बस्ती