कस्ले जित्छ गोल्डेन बुट, गोल्डेन बल र गोल्डेन ग्लोब्स? यस्तो छ प्रतिस्पर्धा
एजेन्सी काठमाडौं, असार ३०