ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी भए बैंकलाई कारबाही
छापाबाट काठमाडौं, फागुन ३०