गर्भमा छोरी भएको थाहा पाएपछि श्रीमतीको हत्या
छापाबाट काठमाडौं, वैशाख ११