१८ दिन ७ घण्टा साइकल यात्रा गरी सगरमाथा आधार शिविर पुगे रञ्जीत
नेहा झा काठमाडौं, भदौ २९