जितगढी किल्लामा ९ फिट अग्लो उजिर सिंह थापाको शालिक र राष्ट्रिय झन्डा राखिने