पोखरामा सडक महोत्सव सुरू, संस्कृति देखेर पर्यटक पर्यटक दंग