पहाडको टुप्पोमा नौमति बाजा बज्ने ढुङ्गा !
सेतोपाटी बेनी, जेठ ११