गुमनाम अन्नपूर्ण आधार शिविर
सन्तोष गौतम म्याग्दी, माघ २