सुदूरपश्चिमको हिरा ‘पूर्वीचौकी’ प्रकृति, संस्कृति र अध्यात्मको त्रिवेणी