'अमेरिकी सरकार बन्द चौथो हप्तामा प्रवेश- खुल्ने सङ्केत देखिएन'
लेखनाथ गौतम डालस पुस २९