‘बल्ब बनेर अमेरिका बस्नुभन्दा बरू नेपाल फर्केर दीयो बाल्छु’