सिड्नीमा ढाका टोपी र गुन्यू चोलीको फेसन शो ग्लाम नेपाल इन्टरनेशनल जुन २ मा