मेलवर्नमा क्रिकेट माहोलः तीन हजार डलर पुरस्कारको टी टेन क्रिकेट हुँदै