५० वर्ष भन्दा कम उमेरका अस्ट्रेलियालीहरूलाई एस्ट्राजेनेकाको सट्टा फाइजरको खोप सिफारिस