कोभिडविरूद्ध महावीर पुन र एनआरएनलाई सघाउँदै एक्स्ट्रा टेक