आप्रवासी विद्यार्थीलाई अस्ट्रेलियामा कडाइ, कामभन्दा ध्यान देऊ पढाइ!