नदिमा पुल छैन तर, गाडी सरर....

दिपक गौतम 

मुझ फ्याक्ट्री, क्यानडा, माघ २२