क्यानडामा करेसा किसानी

यम घिमिरे  

यम घिमिरे  

क्यानडा, भदौ ९