अस्पतालले जोडिदियो भारतमा ड्युटीमा बसेका प्रहरीको काटिएको हात
एजेन्सी भारत, वैशाख १