भारतको केरलामा मास्क नलाउनेलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिमाना
एजेन्सी केरला, वैशाख १८