पंजाबले गर्‍यो कक्षा १० को बोर्ड परीक्षा रद्द, प्रि-बोर्ड अंकका आधारमा कक्षा चढाइने
एजेन्सी पंजाब, वैशाख २७