कैदी नम्बर ८६४७ रहिमको यस्तो छ जेल दैनिकी

बिबिसि

भदौ १५