जापानले ५ लाख बढी कामदार लिने
एजेन्सी टोकियो, जेठ १६