कोरोना भाइरसः १४ राष्ट्रका नागरिकलाई जापान भ्रमणमा प्रतिबन्ध
एजेन्सी टोकियो, वैशाख १६