फाइब जी - कोरियाली विकासको अर्को  फड्को, सिर्जना हुँदैछ ६ लाख नयाँ रोजगारि