इथियोपिया मन्त्रिपरिषदमा आधा महिला, महत्वपूर्ण मन्त्रालय जिम्मा
एजेन्सी आदिस अबाबा, असोज ३१