‘गोल्डेन जुब्ली’ एकसाथ मनाउन उत्तर कोरियालाई दक्षिणको प्रस्ताव
एजेन्सी सियोल, माघ १५