राजकुमारी उबोलरतनाले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने निर्णय शाही परम्परा र संस्कृतिविपरीत : थाइ दरबार
एजेन्सी काठमाडौं, माघ २६