ट्रम्प र किम भेट्नु अघि मुनले ट्रम्पलाई भेट्ने
एजेन्सी सोल, माघ २८