नेपाली डाक्टर र नर्सलाई ओमनमा रोजगारी दिने प्रस्ताव